आज आफ्नो भाग्यशाली नम्बर स्पिन गर्नुहोस्

generate-image

ड्र विजेता

Sunday, 21 July 2024

पुरस्कार 1

14
17
24
03

पुरस्कार 2

22
26
57
66

पुरस्कार 3

90
76
22
47
विशेष पुरस्कार

84300990

|

28299179

|

12807478

57962873

|

99316224

|

47359955

कन्सोलेशन पुरस्कार

97722531

|

48792446

|

52412097

85563383

|

54801075

|

21709082

HISTORY NUMBER

दिन

मिति

मिति

पुरस्कार

Sunday

21/07/2024

14172403

1

Saturday

20/07/2024

33959627

1

Friday

19/07/2024

52425891

1

Thursday

18/07/2024

85900544

1

Wednesday

17/07/2024

99914382

1

Tuesday

16/07/2024

32503760

1

Monday

15/07/2024

95238516

1